Siirry sisältöön

Kuulutus ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisen ilmoituksen vireilläolosta / Lohikoski Jussi

Jussi Lohikoski on tehnyt Kurikan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisen ilmoituksen olemassa olevan eläinsuojan toiminnan olennaisesta muuttamisesta. Eläinsuoja sijaitsee Kurikan kaupungin Lohiluomalla kiinteistöillä Lohikoski 301-408-5-137 ja Aavikko 301-408-5-113.

Toiminnan olennainen muuttaminen koskee nykyisen eläinsuojan laajentamista vasikkaosastolla. Tilalla on nykyisellään paikat 37 lihanaudalle (12-24 kk), 37 sonnivasikalle (6-12 kk) ja 109 alle 6 kk:n ikäiselle vasikalle.  Laajennuksen jälkeen tilalla on paikat yhteensä 54 lihanaudalle (12-24 kk), 32 sonnivasikalle (6-12 kk) ja 180 alle 6 kk:n ikäiselle vasikalle. Nykyisellään toiminta ei ole ilmoituksenvaraista, mutta eläinpaikkamäärän kasvamisen jälkeen toiminta siirtyy ilmoituksenvaraiseksi.

Tämä kuulutus ja ilmoitusasiakirjat ovat nähtävillä 7.9. – 14.10.2022 välisen ajan Kurikan kaupungin internetsivustolla (www.kurikka.fi) > Kaupunki ja hallinto > Viralliset kuulutukset. Ne, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee, voivat antaa kirjallisen muistutuksen sekä muut kuin asianosaiset voivat ilmaista mielipiteensä ilmoituksen johdosta. Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet ilmoituksen johdosta tulee tehdä kirjallisesti Kurikan kaupungin ympäristölautakunnalle (PL 500, 61301 Kurikka tai sähköpostitse: kurikan-kaupunki@kurikka.fi) osoitettuna 14.10.2022 mennessä. Muistutus- tai mielipideasiakirjaan pyydetään merkitsemään asian käsittelyn diaarinumero YMP/2022/362/721. Asia voidaan ratkaista, vaikkei asianosainen ole antanut muistutusta.

Tämä kuulutus on julkaistu Kurikan kaupungin verkkosivustolla 7.9.2022 ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Salonen Miia
ympäristöinsinööri
miia.salonen@kurikka.fi
050 362 9543
Eläinsuojailmoitus Sijaintikartta Liite 1 Yleiskuvaus toiminnasta Liite 2 Tiedot vedenhankinnasta ja liikenteestä Liite 3 Arvio toiminnan ympäristövaikutuksista Liite Eläinsuojataulukot Asemapiirros Pohja- ja leikkauskuvat Julkisivukuvat