Siirry sisältöön

Kuulutus ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisen ilmoituksen vireilläolosta / eläinsuojan laajennus, Luhtanen Juha ja Suvi

Juha ja Suvi Luhtanen ovat tehneet Kurikan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisen ilmoituksen eläinsuojan laajentamisesta. Nykyinen eläinsuoja sijaitsee Kurikan kaupungin Hirvijärven kylässä (Hirvijärvi, Jalasjärvi) kiinteistöillä Koivikko 164-401-3-135 (palsta 1) ja Luhtanen 164-401-3-100 (palsta 4).

Laajennus toteutetaan rakentamalla kiinteistölle Koivikko 3:135 uusi hiehopihatto lypsykarjapihaton pohjoispuolelle. Hiehopihattoon tulee tilat 32:lle yli 12 kk:n ikäiselle hieholle ja 26 umpilehmälle. Tilalla on voimassaolevan ympäristöluvan selventämispäätöksen mukaan paikat 96 lypsylehmälle, 8 hieholle, 16:lle 6-12 kk ikäiselle lehmävasikalle ja 5 alle 6 kk:n ikäiselle vasikalle. Laajennuksen jälkeen tilan eläinsuojarakennuksissa tulee olemaan paikat yhteensä 134 lypsylehmälle, 65 hieholle, 23 lehmävasikalle (6-12 kk) ja 43 alle 6 kk:n ikäiselle vasikalle. Laajennus on 1,6-kertainen voimassa olevan ympäristöluvan selventämispäätöksen mukaiseen eläinmäärään nähden. Laajennuksen yhteydessä tilalle vuokrataan lisää kuivalannan varastointitilaa.

Ilmoituksessa on esitetty VNa 138/2018 3 §:n mukaista poikkeamista asetuksen 2 §:n mukaisista vähimmäisetäisyysvaatimuksista lähimpään naapurikiinteistöllä sijaitsevaan vapaa-ajan rakennukseen. Uuden eläinsuojarakennuksen osalta sijoittamisessa on tarve poiketa asetuksen edellyttämästä 250 metristä alimmillaan 150 metriin.

Tämä kuulutus ja ilmoitusasiakirjat ovat nähtävillä 6.5. – 13.6.2022 välisen ajan Kurikan kaupungin internetsivustolla (www.kurikka.fi) > Kaupunki ja hallinto > Viralliset kuulutukset. Ne, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee, voivat antaa kirjallisen muistutuksen sekä muut kuin asianosaiset voivat ilmaista mielipiteensä ilmoituksen johdosta. Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet ilmoituksen johdosta tulee tehdä kirjallisesti Kurikan kaupungin ympäristölautakunnalle (PL 500, 61301 Kurikka tai sähköpostitse: kurikan-kaupunki@kurikka.fi) osoitettuna 13.6.2022 mennessä. Muistutus- tai mielipideasiakirjaan pyydetään merkitsemään asian käsittelyn diaarinumero YMP/2022/217/721. Asia voidaan ratkaista, vaikkei asianosainen ole antanut muistutusta.

Tämä kuulutus on julkaistu Kurikan kaupungin verkkosivustolla 6.5.2022 ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Lisätietoja: vs. ympäristösihteeri Jonna Franttila, p. 050 407 9834, jonna.franttila@kurikka.fi

Kurikan kaupungin ympäristölautakunta