Siirry sisältöön

Kuulutus ympäristölupahakemuksen vireilläolosta / Puurox Oy

Puurox Oy hakee Kurikan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta ympäristölupaa jätteen (voimalaitostuhkan) hyödyntämiselle maarakentamisessa. Suunniteltu toiminta sijoittuu Kurikan kaupungin Jurvan alueelle kiinteistön Teemula 301-416-2-281 määrä-alalle, osoite Hautakankaantie 64, Jurva.

Rakennettavan varastokentän rakenteessa käytetään yhteensä 35 000 t voimalaitostuhkaa. Varastokentässä hyödynnetään Vaskiluodon Voima Oy:n pohja- ja lentotuhkaa sekä Seinäjoen Voima Oy:n pohja- ja lentotuhkaa tai vastaavia tuhkia.

Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 10.7. – 17.8.2020 välisen ajan Kurikan internetsivustolla (www.kurikka.fi) > Kaupunki ja hallinto > Viralliset kuulutukset.

Ne, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee, voivat antaa kirjallisen muistutuksen sekä muut kuin asianosaiset voivat ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta. Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet hakemuksen johdosta tulee tehdä kirjallisesti Kurikan kaupungin ympäristölautakunnalle (PL 500, 61301 Kurikka tai sähköpostitse: kurikan-kaupunki@kurikka.fi) osoitettuna 17.8.2020 mennessä. Asiakirjaan pyydetään merkitsemään asian käsittelyn diaarinumero YMP/2020/213/721. Asia voidaan ratkaista, vaikkei asianosainen ole antanut muistutusta.

Lisätietoja:

Ympäristötarkastaja Jonna Franttila, p. 050 407 9834 , jonna.franttila@kurikka.fi                

Kurikassa 9.7.2020

Kurikan kaupungin ympäristölautakunta