Siirry sisältöön

Kuulutus ympäristölupahakemuksen vireilläolosta / Lakeuden Etappi Oy, Jurvan jäteasema

Lakeuden Etappi Oy hakee Kurikan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta ympäristölupaa jätteiden laajamittaiseen varastointiin jäteasemalla. Laitoksen toiminta sijoittuu Kurikan kaupungin Jurvan alueelle kiinteistölle Jussinvetelä 301-432-8-33. Alue on vuokrattu Kurikan kaupungilta.

Jurvan jäteasema on siirtynyt Lakeuden Etappi Oy:n omistukseen 1.1.2023. Jäteasemalla vastaanotetaan hyödynnettävien jätteiden, vaarallisten jätteiden sekä loppusijoitettavien jätteiden pieneriä. Jätteet kuljetetaan jäteasemalta muualle käsiteltäväksi. Risut ja puujätteet voidaan hakettaa niille varatun alueen täytyttyä urakoitsijan toimesta tai kuljetetaan muualle haketettavaksi. Jäteasema palvelee Jurvan alueen asuinkiinteistöjä ja pienyrityksiä ja on avoinna yhdestä kahteen päivään viikossa.

Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 7.9. – 16.10.2023 välisen ajan Kurikan internetsivustolla (www.kurikka.fi) > Kaupunki ja hallinto > Viralliset kuulutukset.

Ne, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee, voivat antaa kirjallisen muistutuksen sekä muut kuin asianosaiset voivat ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta. Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet hakemuksen johdosta tulee tehdä kirjallisesti Kurikan kaupungin ympäristölautakunnalle (PL 500, 61301 Kurikka tai sähköpostitse: kurikan.kaupunki@kurikka.fi) osoitettuna 16.10.2023 mennessä. Asiakirjaan pyydetään merkitsemään asian käsittelyn diaarinumero KURIKKA/575/11.01.00/2023.

Asia voidaan ratkaista, vaikkei asianosainen ole antanut muistutusta.

Kurikan kaupungin ympäristölautakunta

Lisätietoja:

Franttila Jonna
vs. ympäristöinsinööri
jonna.franttila@kurikka.fi
050 407 9834