Siirry sisältöön

Kuulutus: Ympäristökatselmukset Kurikassa 2022

Kurikan rakennusjärjestys määrää, että ympäristö- ja rakennuslautakunnan tulee suorittaa katselmuksia rakennetun ympäristön hoidosta.

Katselmukset suoritetaan ti 17.5.2022 ja ke 18.5.2022.

Katselmuksessa kiinnitetään huomiota mm. rakennusten kuntoon ja siisteyteen.

Katselmus perustuu maankäyttö- ja rakennuslain 166 – 170 §:n säädöksiin, jätelain (646/2011) 72 – 75 ja 77 §:n säädöksiin sekä terveydensuojelulain (763/1994) 2 ja 22 §:n säädöksiin.

Kiinteistöjen omistajia pyyderään tekemään tarvittavat toimenpiteet kiinteistönsä ympäristön siistimiseksi.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta