Siirry sisältöön

Kuulutus vesiliikennelain mukaisen lupahakemuksen vireilläolosta / Vesikiitäjät Kurikka ry

Vesikiitäjät Kurikka ry hakee vesiliikennelain 106 §:n mukaista lupaa vesihiihtokilpailujen ja –harjoitusten pysyvään järjestämiseen Kurikassa Kyrönjoella vuosittain 1.5. – 30.9. välisenä aikana. Kilpailuja järjestetään 1-2 kpl vuodessa ja harjoituksia pidetään arkisin sekä viikonloppuisin klo 12.00 – 21.00 välisenä aikana, poislukien juhannusviikonloppu. Harjoitteluihin ja kilpailuihin käytettävä alue on esitetty karttaliitteessä. Lupaa haetaan toistaiseksi voimassa olevana.

Vesiliikennelain (782/2019) 106 §:n mukaan moottorikäyttöisellä vesikulkuneuvolla suoritettavien kilpailujen, harjoitusten tai muiden tapahtumien toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samalla vesialueella on haettava, sen lisäksi, mitä luvanvaraisuudesta säädetään muualla laissa, kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa.

Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 7. – 28.2.2024 välisen ajan Kurikan internetsivustolla (www.kurikka.fi) > Kaupunki ja hallinto > Viralliset kuulutukset.

Ne, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee, voivat antaa kirjallisen muistutuksen sekä muut kuin asianosaiset voivat ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta. Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet hakemuksen johdosta tulee tehdä kirjallisesti Kurikan kaupungin ympäristölautakunnalle (Koulupolku 5, 61300 Kurikka tai sähköpostitse ymparistonsuojelu@kurikka.fi) osoitettuna 28.2.2024 mennessä. Asiakirjaan pyydetään merkitsemään asian käsittelyn diaarinumero KURIKKA/102/11.03.04/2024.

Hakemus nähtävillä ja muistutusten ja mielipiteiden antaminen mahdollista myös sähköisen julkipanosivuston kautta:

Lupapiste julkipanot

Asia voidaan ratkaista, vaikkei asianosainen ole antanut muistutusta.

Tämä kuulutus on julkaistu 7.2.2024 Kurikan kaupungin verkkosivuilla.

Kurikan kaupungin ympäristölautakunta

Lisätietoja:

Franttila Jonna
ympäristösihteeri
jonna.franttila@kurikka.fi
050 407 9834