Siirry sisältöön

Kuulutus; Närpiönjoen kalataloudellisen yhteistarkkailuohjelman hyväksyminen

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hyväksyy Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n esityksen Närpiönjoen kalataloudelliseksi yhteistarkkailuohjelmaksi muutoksin ja tarkennuksin.
NÄHTÄVÄNÄPITO: Päätös oikaisuvaatimusohjeineen on nähtävänä 28.12.2021–27.1.2022
Närpiön ja Kurikan kaupunkien ilmoitustauluilla. Lisäksi päätös oikaisuvaatimusohjeineen
on nähtävänä ELY-keskuksen verkkosivulla: www.ely-keskus.
fi -> Varsinais-Suomi -> Ajankohtaista -> Kuulutukset.


Tämä kuulutus on julkaistu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen verkkosivulla
21.12.2021. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä
päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.
MUUTOKSENHAKU: Päätökseen voi hakea oikaisua Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviranomaiselta.
Määräaika oikaisuvaatimuksen jättämiseksi päättyy 27.1.2022 klo 16.15.
LISÄTIETOJA ANTAA: Kalastusbiologi Mika Sivil, puh. 0295 023 045 tai mika.sivil@ely-keskus.fi.