Siirry sisältöön

Kuulutus maa-ainesluvan päättämisestä / Hautakallion tila Oy

Asia

Maa-ainesluvan päättäminen ennen sen voimassaolon päättymistä

Kuulutuksen julkaisupäivä

27.9.2021

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 4.10.2021.

Päätösnumero               Ympäristölautakunta 22.9.2021 § 114

Antopäivä                      27.9.2021

Diaarinumero                YMP/2021/426/714

Hakija                             Hautakallion tila Oy

Lupa, jota päätös koskee

Maa-aineslupa, Hautakallio, Jalasjärven kunnan tekninen lautakunta 18.6.2013 § 24

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Kurikan kaupungin ympäristölautakunta on luvanhaltijan pyynnöstä päättänyt kiinteistöä Hautakallio 164-406-4-105 koskevan maa-ainesluvan ennen sen voimassaolon päättymistä. Maa-ainesluvan päättyessä raukesi myös aluetta koskeva ympäristölupa louhintatoiminnon osalta.

Nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 27.9. – 3.11.2021 Kurikan kaupungin internetsivustolla osoitteessa www.kurikka.fi > Kaupunki ja hallinto > Viralliset kuulutukset

Päätös on nähtävillä KTweb julkaisujärjestelmässä osoitteessa www.kurikka.fi > Kaupunki ja hallinto > Päätöksenteko > Esityslistat ja pöytäkirjat

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 3.11.2021.

Pöytäkirjanotteita valitusta varten voi tilata Kurikan kaupungin kirjaamosta, Laurintie 21, Kurikka, puh. 06 451 3555, kurikan-kaupunki@kurikka.fi. Kirjaamo on avoinna arkipäivisin klo 9-15.

Lisätietoja

vs. ympäristötarkastaja Nenna Ahonen, 040 534 3655, nenna.ahonen@kurikka.fi