Siirry sisältöön

Kuulutus maa-aineslain 4 a §:n ja ympäristönsuojelulain 47 a §:n mukaisesta päätöksestä maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemuksesta / Peab Industri Oy

Kuulutus                      

Asia                                   

Maa-aineslain 4 a §:n ja ympäristönsuojelulain 47 a §:n mukainen päätös maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemuksesta

Kuulutuksen julkaisupäivä

9.5.2022

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 16.5.2022.

Päätösnumero                  Ympäristölautakunta 4.5.2022 § 67

Antopäivä                          9.5.2022

Diaarinumero                    YMP/2022/117/714

Hakija                                 Peab Industri Oy

Toiminta                           

Kalliokiviaineksen ottaminen, kallion louhinta, kiviaineksen murskaus, betonijätteen käsittely ja ylijäämämaiden käsittely Kurikan kaupungin Kurikan kylässä sijaitsevilla tiloilla Uurame 301-404-1-596, Vuorela 301-404-1-221, Jaakkola 301-404-1-601 ja Koskinen 301-404-1-239.

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Kurikan kaupungin ympäristölautakunta myöntää Peab Industri Oy:lle maa-ainesluvan ja ympäristöluvan kalliokiviaineksen ottamiseen, kallion louhintaan, kiviaineksen murskaukseen, betonijätteen käsittelyyn ja ylijäämämaiden käsittelyyn.

Toiminnanharjoittajalle myönnetään lupa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta vakuutta vastaan ja päätöstä noudattaen.

Nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 9.5.2022 – 15.6.2022 Kurikan kaupungin internetsivustolla osoitteessa www.kurikka.fi > Kaupunki ja hallinto > Viralliset kuulutukset

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 15.6.2022.

Pöytäkirjanotteita valitusta varten voi tilata Kurikan kaupungin  kirjaamosta, Laurintie 21, Kurikka, puh. 06 451 3555, kurikan-kaupunki@kurikka.fi. Kirjaamo on avoinna arkipäivisin klo 9-15.

Lisätietoja                         

Ympäristöinsinööri Miia Salonen, 050 362 9543, miia.salonen@kurikka.fi