Siirry sisältöön

Kuulutus maa-aineslain 4 §:n mukaisesta maa-aineslupapäätöksestä / Yrjö Latva-Luopa Oy

Asia                                   

Maa-aineslain 4 §:n mukainen maa-aineslupapäätös.

Kuulutuksen julkaisupäivä

7.6.2024

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 14.6.2024.

Päätösnumero                  Ympäristölautakunta 5.6.2024 § 55

Antopäivä                          7.6.2024

Diaarinumero                    KURIKKA/278/11.03.03/2024

Hakija                                 Yrjö Latva-Luopa Oy

Toiminta                           

Hiekan ja soran ottaminen Kurikan kaupungin Koiviston kylässä (Pitkämönkangas) sijaitsevalla tilalla Soramaa 301-402-15-0. Ottaminen ulottuu myös osittain kiinteistöille Latvasanta 301-402-7-186 ja Hoiskanhieta 301-402-7-190.

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Kurikan kaupungin ympäristölautakunta myöntää Yrjö Latva-Luopa Oy:lle maa-aineslain 4 §:n mukaisen luvan hiekan ja soran ottamiseen liitteenä olevan lupapäätöksen mukaisesti.

Nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 7.6. – 15.7.2024 Kurikan kaupungin internetsivustolla osoitteessa www.kurikka.fi > Kaupunki ja hallinto > Viralliset kuulutukset

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 15.7.2024.

Pöytäkirjanotteita valitusta varten voi tilata Kurikan kaupungin  kirjaamosta, Laurintie 21, Kurikka, puh. 06 451 3555, kurikan-kaupunki@kurikka.fi. Kirjaamo on avoinna arkipäivisin klo 9-15.

Lisätietoja                         

Ympäristöinsinööri Jonna Franttila, 050 407 9834, jonna.franttila@kurikka.fi