Siirry sisältöön

Kuulutus maa-aineslain 4 §:n mukaisesta maa-aineslupapäätöksestä / Kurikan Toimitilat Oy

Asia                                   
Maa-aineslain 4 §:n mukainen maa-aineslupapäätös

Kuulutuksen julkaisupäivä
28.6.2024

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 5.7.2024.

Päätösnumero                  Ympäristölautakunta 26.6.2024 § 66

Antopäivä                          28.6.2024

Diaarinumero                    KURIKKA/474/11.03.03/2024

Hakija                                 Kurikan Toimitilat Oy

Toiminta                           
Kalliokiviaineksen ottaminen Kurikan kaupungin Kurikan kylässä (Ikarin teollisuusalue) sijaitsevalla tilalla Lisäikari 301-404-1-701.

Päätöksen pääasiallinen sisältö
Kurikan kaupungin ympäristölautakunta myöntää Kurikan Toimitilat Oy:lle maa-aineslain 4 §:n mukaisen luvan kalliokiviaineksen ottamiseen liitteenä olevan lupapäätöksen mukaisesti.

Luvanhaltijalle myönnetään lupa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta vakuutta vastaan ja päätöstä noudattaen.

Nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 28.6. – 5.8.2024 Kurikan kaupungin internetsivustolla osoitteessa www.kurikka.fi > Kaupunki ja hallinto > Viralliset kuulutukset

Muutoksenhaku
Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 5.8.2024.

Pöytäkirjanotteita valitusta varten voi tilata Kurikan kaupungin  kirjaamosta, Laurintie 21, Kurikka, puh. 06 451 3555, kurikan-kaupunki@kurikka.fi. Kirjaamo on avoinna arkipäivisin klo 9-15.

Lisätietoja                         
Ympäristöinsinööri Miia Salonen, 050 362 9543, miia.salonen@kurikka.fi