Siirry sisältöön

Kuulutus maa-aineslain 4 §:n mukaisesta maa-aineslupapäätöksestä / Kurikan Hieta Oy

Asia                                   

Maa-aineslain 4 §:n mukainen maa-aineslupapäätös.

Kuulutuksen julkaisupäivä

19.9.2022

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 26.9.2022.

Päätösnumero                  Ympäristölautakunta 14.9.2022 § 109

Antopäivä                          19.9.2022

Diaarinumero                    YMP/2017/454/714

Hakija                                 Kurikan Hieta Oy

Toiminta                           

Soran, hiekan ja eloperäisen maalajin ottaminen Kurikan kaupungin Koiviston kylässä sijaitsevalla tilalla Ojainväli 301-402-6-362.

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Kurikan kaupungin ympäristölautakunta myöntää Kurikan Hieta Oy:lle maa-ainesluvan soran, hiekan ja eloperäisen maa-aineksen ottamiseen.

Nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 19.9. – 26.10.2022 Kurikan kaupungin internetsivustolla osoitteessa www.kurikka.fi > Kaupunki ja hallinto > Viralliset kuulutukset

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 26.10.2022.

Pöytäkirjanotteita valitusta varten voi tilata Kurikan kaupungin  kirjaamosta, Laurintie 21, Kurikka, puh. 06 451 3555, kurikan-kaupunki@kurikka.fi. Kirjaamo on avoinna arkipäivisin klo 9-15.

Lisätietoja                         

Ympäristöinsinööri Miia Salonen, 050 362 9543, miia.salonen@kurikka.fi