Siirry sisältöön

Kuulutus maa-aineslain 4 §:n mukaisesta maa-aineslupapäätöksestä / K. Ala-Krekola Ky

Asia                                   
Maa-aineslain 4 §:n mukainen maa-aineslupapäätös

Kuulutuksen julkaisupäivä
28.6.2024

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 5.7.2024.

Päätösnumero                  Ympäristölautakunta 26.6.2024 § 67

Antopäivä                          28.6.2024

Diaarinumero                    KURIKKA/412/11.03.03/2024

Hakija                                 K. Ala-Krekola Ky

Toiminta                           
Hiekan ja soran ottaminen Kurikan kaupungin Koiviston kylässä (Pitkämö) sijaitsevalla tilalla Lohilampi 301-402-4-457.

Päätöksen pääasiallinen sisältö
Kurikan kaupungin ympäristölautakunta myöntää K. Ala-Krekola Ky:lle maa-aineslain 4 §:n mukaisen luvan hiekan ja soran ottamiseen liitteenä olevan lupapäätöksen mukaisesti.

Luvanhaltijalle myönnetään lupa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta vakuutta vastaan ja päätöstä noudattaen.

Nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 28.6. – 5.8.2024 Kurikan kaupungin internetsivustolla osoitteessa www.kurikka.fi > Kaupunki ja hallinto > Viralliset kuulutukset

Muutoksenhaku
Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 5.8.2024.

Pöytäkirjanotteita valitusta varten voi tilata Kurikan kaupungin  kirjaamosta, Laurintie 21, Kurikka, puh. 06 451 3555, kurikan-kaupunki@kurikka.fi. Kirjaamo on avoinna arkipäivisin klo 9-15.

Lisätietoja                         
Ympäristöinsinööri Miia Salonen, 050 362 9543, miia.salonen@kurikka.fi