Siirry sisältöön

Kuulutus maa-aineslain 4 §:n mukaisesta maa-aineslupapäätöksestä / K. Ala-Krekola Ky

Asia                                   

Maa-aineslain 4 §:n mukainen maa-aineslupapäätös.

Kuulutuksen julkaisupäivä

7.6.2024

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 14.6.2024.

Päätösnumero                  Ympäristölautakunta 5.6.2024 § 56

Antopäivä                          7.6.2024

Diaarinumero                    KURIKKA/262/11.03.03/2024

Hakija                                 K. Ala-Krekola Ky

Toiminta                           

Hiekan ja soran ottaminen Kurikan kaupungin Koiviston kylässä (Niinistönjärventie) sijaitsevalla tilalla Viitala 301-402-6-204.

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Kurikan kaupungin ympäristölautakunta myöntää K. Ala-Krekola Ky:lle maa-aineslain 4 §:n mukaisen luvan hiekan ja soran ottamiseen liitteenä olevan lupapäätöksen mukaisesti.

Luvanhaltijalle myönnetään lupa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta vakuutta vastaan ja päätöstä noudattaen.

Nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 7.6. – 15.7.2024 Kurikan kaupungin internetsivustolla osoitteessa www.kurikka.fi > Kaupunki ja hallinto > Viralliset kuulutukset

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 15.7.2024.

Pöytäkirjanotteita valitusta varten voi tilata Kurikan kaupungin kirjaamosta, Laurintie 21, Kurikka, puh. 06 451 3555, kurikan-kaupunki@kurikka.fi. Kirjaamo on avoinna arkipäivisin klo 9-15.

Lisätietoja                         

Ympäristöinsinööri Jonna Franttila, 050 407 9834, jonna.franttila@kurikka.fi