Siirry sisältöön

Kuulutus maa-aineslain 4 §:n mukaisesta maa-aineslupapäätöksestä / K. Ala-Krekola Ky

Asia                                   

Maa-aineslain 4 §:n mukainen maa-aineslupapäätös.

Kuulutuksen julkaisupäivä

26.5.2023

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 2.6.2023.

Päätösnumero                  Ympäristölautakunta 24.5.2023 § 28

Antopäivä                          26.5.2023

Diaarinumero                    KURIKKA/206/11.03.03/2023

Hakija                                 K. Ala-Krekola Ky

Toiminta                           

Soran ja hiekan ottaminen Kurikan kaupungin Koiviston kylässä sijaitsevalla tilalla Takakangas 301-402-6-85.

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Kurikan kaupungin ympäristölautakunta myöntää K. Ala-Krekola Ky:lle maa-ainesten ottamisluvan hiekan ja soran ottamiseen Kurikan kaupungin Koiviston kylässä sijaitsevalla tilalla Takakangas R N:o 6:85 olevalle määräalalle.

Luvanhaltijalle myönnetään lupa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta vakuutta vastaan ja päätöstä noudattaen.

Nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 26.5.2023 – 3.7.2023 Kurikan kaupungin internetsivustolla osoitteessa www.kurikka.fi > Kaupunki ja hallinto > Viralliset kuulutukset.

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 3.7.2023.

Pöytäkirjanotteita valitusta varten voi tilata Kurikan kaupungin  kirjaamosta, Laurintie 21, Kurikka, puh. 06 451 3555, kurikan-kaupunki@kurikka.fi. Kirjaamo on avoinna arkipäivisin klo 9-15.

Lisätietoja                         

Vs. ympäristöinsinööri Jonna Franttila, 050 407 9834, jonna.franttila@kurikka.fi