Siirry sisältöön

Kuulutus maa-aineslain 4 §:n ja ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisesta päätöksestä maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemuksesta / Kuortaneen Sora ja Kuljetus Oy

Asia                                   

Maa-aineslain 4 §:n ja ympäristönsuojelulain 27 §:n mukainen päätös maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemuksesta.

Kuulutuksen julkaisupäivä

26.5.2023

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 2.6.2023.

Päätösnumero                  Ympäristölautakunta 24.5.2023 § 27

Antopäivä                          26.5.2023

Diaarinumero                    KURIKKA/191/11.03.03/2023

Hakija                                 Kuortaneen Sora ja Kuljetus Oy

Toiminta                           

Kalliokiviaineksen ottaminen, louhinta ja murskaus sekä jäteasfaltin vastaanotto, varastointi, murskaus ja uusioasfaltin valmistus Kurikan kaupungin Jalasjärven kylässä sijaitsevilla tiloilla Kivikallio 164-403-5-364, Kivelänkallio 164-403-5-362 ja Jalaskallio 164-403-5-360.

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Kurikan kaupungin ympäristölautakunta myöntää Kuortaneen Sora ja Kuljetus Oy:lle maa-aineslain 4 §:n mukaisen luvan kalliokiviaineksen ottamiseen ja ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan kallion louhintaan, kiviaineksen murskaukseen, jäteasfaltin vastaanottoon, varastointiin, murskaukseen ja uusioasfaltin valmistukseen Kurikan kaupungin Jalasjärvellä, Jalasjärven kylässä, kiinteistöillä Kivikallio 164-403-5-364, Kivelänkallio 164-403-5-362 ja Jalaskallio 164-403-5-360.

Nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 26.5.2023-3.7.2023 Kurikan kaupungin internetsivustolla osoitteessa www.kurikka.fi > Kaupunki ja hallinto > Viralliset kuulutukset

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 3.7.2023.

Pöytäkirjanotteita valitusta varten voi tilata Kurikan kaupungin  kirjaamosta, Laurintie 21, Kurikka, puh. 06 451 3555, kurikan-kaupunki@kurikka.fi. Kirjaamo on avoinna arkipäivisin klo 9-15.

Lisätietoja                         

Vs. ympäristöinsinööri Jonna Franttila, 050 407 9834, jonna.franttila@kurikka.fi