Siirry sisältöön

Kuulutus maa-aineslain 4 §:n ja ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisesta päätöksestä maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemuksesta / E. Kannonlahti Oy

Asia                                   

Maa-aineslain 4 §:n ja ympäristönsuojelulain 27 §:n mukainen päätös maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemuksesta.

Kuulutuksen julkaisupäivä

7.6.2024

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 14.6.2024.

Päätösnumero                  Ympäristölautakunta 5.6.2024 § 54

Antopäivä                          7.6.2024

Diaarinumero                    KURIKKA/364/11.03.03/2024

Hakija                                 E. Kannonlahti Oy

Toiminta                           

Kalliokiviaineksen ottaminen Kurikan kaupungin Jalasjärven kylässä sijaitsevalla tilalla Väinölä 164-403-70-5. Kallion louhinta ja murskaus sekä betonituotteiden ja -murskeen, tiilimurskeen, asfaltin, energiapuun, puhtaan purkuteräksen/-raudan ja puhtaiden ylijäämämaiden välivarastointi; betonin ja asfaltin murskaaminen, energiapuun murskaaminen/hakettaminen sekä puhtaan ylijäämämaan loppusijoittaminen Kurikan kaupungin Jalasjärven kylässä sijaitsevilla tiloilla Väinölä 164-403-70-5, Maijala 164-403-5-365 ja Hakavainio 164-403-5- 281.

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Kurikan kaupungin ympäristölautakunta myöntää E. Kannonlahti Oy:lle maa-aineslain 4 §:n ja ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen luvan kalliokiviaineksen ottamiseen, louhintaan ja murskaukseen sekä betonituotteiden ja -murskeen, tiilimurskeen, asfaltin, energiapuun, puhtaan purkuteräksen/-raudan ja puhtaiden ylijäämämaiden välivarastointiin; betonin ja asfaltin murskaamiseen, energiapuun murskaamiseen/hakettamiseen sekä puhtaan ylijäämämaan loppusijoittamiseen liitteenä olevan lupapäätöksen mukaisesti.

Toiminnanharjoittajalle myönnetään lupa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta vakuutta vastaan ja päätöstä noudattaen.

Nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 7.6. – 15.7.2024 Kurikan kaupungin internetsivustolla osoitteessa www.kurikka.fi > Kaupunki ja hallinto > Viralliset kuulutukset

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 15.7.2024.

Pöytäkirjanotteita valitusta varten voi tilata Kurikan kaupungin  kirjaamosta, Laurintie 21, Kurikka, puh. 06 451 3555, kurikan-kaupunki@kurikka.fi. Kirjaamo on avoinna arkipäivisin klo 9-15.

Lisätietoja                         

Ympäristöinsinööri Miia Salonen, 050 362 9543, miia.salonen@kurikka.fi