Siirry sisältöön

Kuulutus maa-aineslain 16 §:n 2 momentin mukaisen maa-ainesluvan ottamissuunnitelman ja lupamääräyksen muuttamista koskevasta päätöksestä / Pirunpelto Oy

Asia                                   

Maa-aineslain 16 §:n 2 momentin mukainen maa-ainesluvan ottamissuunnitelman ja lupamääräyksen muuttamista koskeva päätös.

Kuulutuksen julkaisupäivä

19.9.2022

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 26.9.2022.

Päätösnumero                  Ympäristölautakunta 14.9.2022 § 110

Antopäivä                          19.9.2022

Diaarinumero                    YMP/2021/467/714

Hakija                                 Pirunpelto Oy

Toiminta                           

Kalliokiviaineksen ottaminen Kurikan kaupungin Jalasjärven kylässä (Kärkikallio, Kärjenmäki) sijaitsevalla kiinteistöllä Pirunpelto 164-403-45-54.

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Kurikan kaupungin ympäristölautakunta antaa Pirunpelto Oy:lle suostumuksen poiketa vähäisesti voimassa olevan maa-ainesluvan (Ymp 19.1.2022 § 15) perusteena olevasta ottamissuunnitelmasta. Samalla muutetaan voimassa olevan maa-ainesluvan lupamääräyksiä 1 ja 6.

Luvanhaltijalle myönnetään lupa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta vakuutta vastaan ja päätöstä noudattaen.

Nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 19.9. – 26.10.2022 Kurikan kaupungin internetsivustolla osoitteessa www.kurikka.fi > Kaupunki ja hallinto > Viralliset kuulutukset

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 26.10.2022.

Pöytäkirjanotteita valitusta varten voi tilata Kurikan kaupungin  kirjaamosta, Laurintie 21, Kurikka, puh. 06 451 3555, kurikan-kaupunki@kurikka.fi. Kirjaamo on avoinna arkipäivisin klo 9-15.

Lisätietoja                         

Ympäristöinsinööri Miia Salonen, 050 362 9543, miia.salonen@kurikka.fi