Siirry sisältöön

Kuulutus, Lylyharjun tuulivoimaosayleiskaavaluonnos nähtävillä

Kurikan kaupungin ympäristölautakunta on 1.2.2023 §1 päättänyt asettaa Lylyharjun tuulivoimaosayleiskaavan valmisteluvaiheen aineiston nähtäville.

Lylyharjun tuulivoimapuistohanke sijoittuu Kihniön, Kurikan ja Parkanon alueille. Koko hankealueelle suunnitellaan enintään 14 tuulivoimalan rakentamista.

Kaavaprosessin kanssa samaan aikaan hankkeesta laaditaan YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). Osayleiskaavalla tutkitaan YVA-menettelyssä tarkasteltua maksiratkaisua, missä Kurikan kaupungin alueelle sijoittuisi osayleiskaavassa enintään neljä voimalaa.

Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa alueelle tuulivoimaloiden rakentaminen laatimalla MRL 77 a §:n mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava, jota voidaan käyttää suoraan tuulivoimaloiden rakennuslupien myöntämisen perusteena.

Lylyharjun tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnos pidetään nähtävillä 1.3. – 14.4.2023 välisen ajan sähköisenä Kurikan kaupungin kotisivuilla kohdassa ”Asuminen ja ympäristö >> Tontit, kaavoitus ja maankäyttö >> Kaavoitus >> Ajankohtaiset kaavasuunnitelmat >> Osayleiskaava Lylyharju”. Painettu aineisto on nähtävillä Kurikan kaupungin kirjaamossa (Laurintie 21) sekä teknisellä osastolla (Koulupolku 5).

Osayleiskaavaluonnosta koskevat kirjalliset vapaamuotoiset mielipiteet tulee jättää viimeistään 14.4.2023 Kurikan kaupungin kirjaamoon kurikan-kaupunki@kurikka.fi tai postitse osoitteeseen Kurikan kaupungin kirjaamo, Laurintie 21, 61300 Kurikka.

Hankkeesta järjestetään Kihniön, Kurikan ja Parkanon kuntien yhteinen osayleiskaavoja koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus:

  • 9.3.2023 klo 18.00-20:30, Puumilan taitotalo, osoite Kuruntie 1-3, Kihniö.

Tilaisuudessa esitellään osayleiskaavoja ja YVA-selostusta. Ovet avoinna klo 17.30 alkaen.
Yleisötilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä.
Yleisötilaisuuden linkkiosoite julkaistaan Kurikan kaupungin kotisivuilla (kaavahankkeen nettisivuilla).

Samaan aikaan kaavoituksen kanssa laadittavan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aineisto löytyy ympäristöhallinnon verkkosivuilta osoitteesta https://www.ymparisto.fi/lylyharjuntuulivoimahankeYVA

Lisätietoja antavat:

Kurikan kaupunki

Kaupungingeodeetti Kati Sulonen, 044 73 55 441, kati.sulonen@kurikka.fi
Toimistoarkkitehti Jukka Peltoniemi, 044 550 2667, jukka.peltoniemi@kurikka.fi

Kaavakonsultti:

FCG Finnish Consulting Group Oy

Projektipäällikkö Arto Sipinen, p. 041 731 9560, arto.sipinen@fcg.fi

Hanketoimija:

Ilmatar Lylyharju Oy

Projektipäällikkö Lauri Vierto, p. 050 376 5204, lauri.vierto@ilmatar.fi