Siirry sisältöön

Kuulutus lisäyksestä 1.11.2022 voimaan astuneisiin jätehuoltomääräyksiin

Lisäys 1.11.2022 voimaan astuneisiin jätehuoltomääräyksiin: kaksilokeroastioiden tyhjennysvälit kesäaikana kompostoiville

Kuntalain 29 §:n mukaan tiedotetaan, että Lakeuden jätelautakunta on kokouksessaan 15.5.2024 § 14 hyväksynyt lisäyksen 1.11.2022 voimaan astuneisiin jätehuoltomääräyksiin. Lisäys astuu voimaan 24.6.2024.

Jätehuoltomääräykset sekä pöytäkirjan ote § 14 ovat nähtävänä jätelautakunnan verkkosivuilla sekä saatavana lautakunnan toimistosta, osoite: Ilkantie 17, 60800 Ilmajoki, puh. 044 4191 879.

Kuulutus on julkaistu lautakunnan toimialueen kuntien verkkosivuilla 16.5.2024 ja pidetään nähtävillä 16.5.-23.6.2024. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 23.5.2024.

Lakeuden jätelautakunta on Lakeuden Etappi Oy:n toimialueen 8 kunnan yhteinen lautakunta, jonka vastuulla ovat jätehuoltoviranomaisen lakisääteiset tehtävät. Kunnalle kuuluvista jätehuollon tehtävistä säädetään jätelaissa (646/2011) ja jäteasetuksessa (978/2021). Jätelautakunnan vastuukuntana toimii Ilmajoki. Lakeuden Etappi Oy hoitaa osakaskuntien puolesta kunnallisen jätehuollon palvelutehtävät.

Lisätietoja antaa: jätehuoltopäällikkö Jenni Laitila, 044 4191 879 tai jenni.laitila@ilmajoki.fi

Ilmajoella 16. päivänä toukokuuta 2024