Siirry sisältöön

Kuulutus / Kuortaneen Sora ja Kuljetus Oy:n Kivelänkallion maa-ainesluvan siirtäminen Maansiirto Veljekset Rinta Oy:lle

Asia                                   

Kuortaneen Sora ja Kuljetus Oy:n Kivelänkallion maa-ainesluvan siirtäminen Maansiirto Veljekset Rinta Oy:lle

Kuulutuksen julkaisupäivä

13.5.2024

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 20.5.2024.

Päätösnumero                  Ympäristölautakunta 8.5.2024 § 39

Antopäivä                          13.5.2024

Diaarinumero                    KURIKKA/191/11.03.03/2023

Hakija                                 Maansiirto Veljekset Rinta Oy

Toiminta                           

Kalliokiviaineksen ottaminen, louhinta ja murskaus sekä jäteasfaltin vastaanotto, varastointi, murskaus ja uusioasfaltin valmistus Kurikan kaupungin Jalasjärven kylässä sijaitsevilla tiloilla Kivikallio 164-403-5-364, Kivelänkallio 164-403-5-362 ja Jalaskallio 164-403-5-360.

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Kurikan kaupungin ympäristölautakunta on hyväksynyt Kuortaneen Sora ja Kuljetus Oy:lle myönnetyn maa-ainesluvan siirrettäväksi Maansiirto Veljekset Rinta Oy:lle kaikkine oikeuksineen ja ehtoineen, jotka kyseiseen maa-aineslupaan liittyvät.

Nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 13.5. – 19.6.2024 Kurikan kaupungin internetsivustolla osoitteessa www.kurikka.fi > Kaupunki ja hallinto > Viralliset kuulutukset

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 19.6.2024.

Pöytäkirjanotteita valitusta varten voi tilata Kurikan kaupungin  kirjaamosta, Laurintie 21, Kurikka, puh. 06 451 3555, kurikan-kaupunki@kurikka.fi. Kirjaamo on avoinna arkipäivisin klo 9-15.

Lisätietoja                         

Ympäristöinsinööri Jonna Franttila, 050 407 9834, jonna.franttila@kurikka.fi