Siirry sisältöön

KUULUTUS koskien asemakaavoituskohteita Nummi ja Ikari

Asemakaavat asetetaan julkisesti nähtävillä 13.6-12.8.2024 väliselle ajalle seuraavissa kaavoituskohteissa:

  1. Asemakaavaehdotus 3 Nummi, kortteli 67 (Yhteislaidun). Kaava-alue sijaitsee Paulaharjun- ja Yhteislaiduntien väliselle alueelle Kurikan taajamassa Paulaharjun teollisuusalueella. (MRL 65§ ja MRA 27§)
  2. Asemakaava 9 Ikari, osakortteli 25 (Taitajankatu). Kaava-alue sijaitsee Ikarin teollisuusalueella Teollisuus- ja Taitajankadun kulmauksessa. (MRL 63§ ja MRA 30§)
  3. Asemakaava 3 Nummi, korttelit 71-72 (Arkkurämäkkä). Kaava-alue sijaitsee Paulaharjun teollisuusalueella Verstastien, Värkkitien ja Pajatien rajaamalla alueella. (MRL 63§ ja MRA 30§).

Asemakaavan asiakirjat ovat tutustuttavissa Kurikan kaupungin kotisivuilla kohdassa ”Asuminen ja ympäristö >Tontit, kaavoitus ja maankäyttö >Kaavoitus >Ajankohtaiset kaavasuunnitelmat >[kaavan nimi]” sekä kaupungin teknisellä osastolla osoitteessa Koulupolku 5, 61300 Kurikka aukioloaikoina.

Mahdolliset muistutukset asemakaavaehdotuksesta sekä mielipiteen ilmaisut vireille tulleista asemakaavoista on toimitettava nähtävänäoloaikana kirjallisesti osoitettuna Kurikan kaupungin kirjaamoon.

Lisätietoja antaa toimistoarkkitehti Jukka Peltoniemi, 0445502667, jukka.peltoniemi@kurikka.fi.

Kurikassa 13.6.2024, Ympäristölautakunta