Siirry sisältöön

Kuulutus koskien asemakaavaehdotuksia AK 19 Jalasjärven kirkonkylä

Asemakaavaehdotukset asetetaan MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 9.6. – 11.8.2022 väliselle ajalle seuraavissa asemakaavoituskohteissa:

  1. AK 19 Jalasjärven kirkonkylä, puistoalue (Lamminjärvi). Alue rajautuu pohjoisosaltaan Rajalan siltakatuun, lännessä Jalasjokeen ja etelässä Kisatiehen. Suunnittelun tavoitteena on päivittää asemakaava luoden asemakaavalliset edellytykset muodostaa yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta.
  2. AK 19 Jalasjärven kirkonkylä, puistoalue (Tupakkimäki). Alue sijaitsee Tupakkitie – Lammintie välisellä alueella. Suunnittelun tavoitteena on päivittää asemakaava puistoalueella sekä maa- ja metsätalousalueella luoden asemakaavalliset edellytykset muodostaa yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta sekä muodostaan kevyen liikenteen aluetta.

Asemakaavan ehdotusasiakirjat ovat tutustuttavissa Kurikan kaupungin kotisivuilla (>> Asuminen ja ympäristö > Tontit, kaavoitus ja maankäyttö > Kaavoitus > Ajankohtaiset kaavasuunnitelmat > [kaavanimi]) sekä kaupungin teknisellä osastolla osoitteessa Koulupolku 5, 61300 Kurikka.

Mahdolliset muistutukset asemakaavaehdotuksesta on toimitettava 11.8.2022 mennessä kirjallisesti Kurikan kaupungin kirjaamoon. Lisätietoja antaa toimistoarkkitehti Jukka Peltoniemi, 0445502667, jukka.peltoniemi@kurikka.fi.

Kurikassa 9.6.2022 Ympäristölautakunta