Siirry sisältöön

Kuulutus; ilmoitus päätöksestä

Hakija:          Markku Saari ja Tipsu Oy

Dnro:            LSSAVI/11511/2021

Asia:             Eläinsuojan ympäristölupa, broilereiden kasvatustoiminta, toiminnan olennainen muuttaminen sekä siipikarjan tai sikojen tehokasvatusta koskevien BAT-päätelmien soveltaminen haettavaan toimintaan, Kurikka                     

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto lähettää oheisena ilmoituksen päätöksen antamisesta, joka pyydetään julkaisemaan kuntalain 108 §:ssä säädetyn mukaisesti kunnan verkkosivuilla viipymättä ja pitämään nähtävillä valitusajan päättymiseen 9.6.2022 saakka.