Siirry sisältöön

Kuulutus; Esitys Närpiönjoen valuma‐alueen kalataloudelliseksi yhteistarkkailuohjelmaksi

Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry on tarkkailuvelvollisten puolesta toimittanut
30.6.2020 Varsinais-Suomen ELY-keskukseen hyväksyttäväksi esityksen
Närpiönjoen kalataloudelliseksi yhteistarkkailuohjelmaksi, jonka päätarkoituksena
on liittää Suupohjan Kuljetus Oy:n Pirttinevan ja Isonkivennevan
turvetuotantoalueet yhteistarkkailuun.

Nähtävänäpito ja muistutusten ja mielipiteiden esittäminen:
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 11.10.–25.10.2021 Närpiön ja Kurikan kaupunkien ilmoitustauluilla. Tarkkailuohjelmaesitys on nähtävänä edellä mainituissa toimipaikoissa. Lisäksi kuulutus ja ohjelmaesitys ovat nähtävänä ELY-keskuksen Internet-sivustolla: www.ely-keskus.fi -> Varsinais-Suomi -> Ajankohtaista -> Kuulutukset.


Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia tarkkailuohjelmaesityksestä. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 25.10.2021 ensisijaisesti sähköisesti osoitteella kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi (viitteeksi asian diaari-numero VARELY/4340/2021) tai postitse ELY-keskuksen Turun toimipaikkaan PL 236, 20101 Turku.
Tämä kuulutus on julkaistu 4.10.2021 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.