Siirry sisältöön

Kuulutus 1.4.2024 voimaan astuneen jätemaksutaksan tarkennuksesta

Tarkennus 1.4.2024 voimaan astuneeseen jätemaksutaksaan: tyhjennysmaksu tilanteissa, joissa käytössä on edelleen yksilokeroinen astiamalli alueilla, joissa kaksilokeroastian tulisi olla jo käytössä jätehuoltomääräysten mukaisesti

Kuntalain 29 §:n mukaan tiedotetaan, että Lakeuden jätelautakunta on kokouksessaan 15.5.2024 § 13 vahvistanut jätemaksutaksan tarkennuksen. Taksaa sovelletaan päätöksen mukaisesti toukokuusta 2024 alkaen.

Taksa sekä pöytäkirjan ote § 13 on nähtävänä jätelautakunnan verkkosivuilla, sekä saatavana lautakunnan toimistosta, osoite Ilkantie 17, 60800 Ilmajoki, puh. 044 4191 879.

Kuulutus on julkaistu lautakunnan toimialueen kuntien verkkosivuilla 16.5.2024 ja pidetään nähtävillä 16.5.-23.6.2024. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 23.5.2024.

Lakeuden jätelautakunta on Lakeuden Etappi Oy:n toimialueen 8 kunnan yhteinen lautakunta, jonka vastuulla ovat jätehuoltoviranomaisen lakisääteiset tehtävät. Kunnalle kuuluvista jätehuollon tehtävistä säädetään jätelaissa (646/2011) ja jäteasetuksessa (978/2021). Jätelautakunnan vastuukuntana toimii Ilmajoki. Lakeuden Etappi Oy hoitaa osakaskuntien puolesta kunnallisen jätehuollon palvelutehtävät.

Lisätietoja antaa: jätehuoltopäällikkö Jenni Laitila, 044 4191 879 tai jenni.laitila@ilmajoki.fi

Ilmajoella 16. päivänä toukokuuta 2024