Siirry sisältöön

Kuulutus 1.4.2024 voimaan astuneen jätemaksutaksan muutoksesta: 190l kaksilokeroastian tyhjennysmaksun poistaminen

Kuntalain 29 §:n mukaan tiedotetaan, että Lakeuden jätelautakunta on kokouksessaan 5.6.2024 § 21 vahvistanut jätemaksutaksan muutoksen. Taksan muutos astuu voimaan 1.9.2024.

Pöytäkirjan ote § 21 on nähtävänä jätelautakunnan verkkosivuilla, sekä saatavana lautakunnan toimistosta, osoite Ilkantie 17, 60800 Ilmajoki, puh. 044 4191 879.

Kuulutus on julkaistu lautakunnan toimialueen kuntien verkkosivuilla 6.6.2024 ja pidetään nähtävillä 6.6.-14.7.2024. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 13.6.2024.

Lakeuden jätelautakunta on Lakeuden Etappi Oy:n toimialueen 8 kunnan yhteinen lautakunta, jonka vastuulla ovat jätehuoltoviranomaisen lakisääteiset tehtävät. Kunnalle kuuluvista jätehuollon tehtävistä säädetään jätelaissa (646/2011) ja jäteasetuksessa (978/2021). Jätelautakunnan vastuukuntana toimii Ilmajoki. Lakeuden Etappi Oy hoitaa osakaskuntien puolesta kunnallisen jätehuollon palvelutehtävät.

Liite: ote pöytäkirjasta § 21.

Lisätietoja antaa:
jätehuoltopäällikkö Jenni Laitila, 044 4191 879 tai jenni.laitila@ilmajoki.fi

Ilmajoella 6. päivänä kesäkuuta 2024