Siirry sisältöön

Kuuleminen maisematyölupahakemuksen johdosta

Maisematyölupa on vireillä Kurikan keskustassa Nummen kaupunginosassa sijaitsevalla Vasarapuisto-nimisellä kiinteistöillä 301-3-9903-13 puistometsän raivauksen, harvennuksen sekä tarpeen mukaan ylispuiden poiston suorittamiseksi. Toimenpidealueen lähikatuja ovat Kivimiehentie, Kivikiila, Kivipiikki, Kiviharjuntie, Vasaratie, Lehtotie, Piitie sekä Kiviaidantie.

Hakemus liitteineen on nähtävillä Kurikan kaupungin teknisellä osastolla osoitteessa Kärrytie 1 ajalla 5.8. – 19.8.2019. Toimenpiteen suorittamiseen liittyvissä kysymyksissä lisätietoja antaa tarvittaessa kuntatekniikkapäällikkö Jarmo Ojajärvi, puh: 050 595 0565.

Mahdolliset huomautukset hakemuksen johdosta tulee toimittaa kirjallisesti toimistoarkkitehdille osoitettuna viimeistään 19.8.2019. Osoite on: Kurikan kaupunki, toimistoarkkitehti, PL 500, 61301 Kurikka

Kuulemisessa sovellettava lainsäädäntö: maankäyttö- ja rakennuslaki 133 § sekä maankäyttö- ja rakennusasetus 65 §.

Kurikassa 26. päivänä heinäkuuta 2019

Kurikan kaupungin ympäristötoimi