Siirry sisältöön

Kuuleminen maisematyölupahakemuksen johdosta Nummen kaupunginosassa

Maisematyölupa on vireillä Kurikan keskustassa Nummen kaupunginosassa Paulaharjuntien, Reinikantien ja Siltatien rajaamalla alueella kiinteistöille Vähäinen 301-404-6-300, Ositeltava 301-404-6-334, Nummireinikka 301-404-6-493, Paulamaa 301-404-51-6 ja Lähimetsä 301-404-78-0 sekä tonteille 301-3-60-15, 301-3-70-3- ja 301-3-122-2 taimikon hoidon, ensiharvennuksen sekä harvennushakkuun suorittamiseksi. Kiinteistön Ositeltava 301-404-6-334 osalta ensiharvennus ulottuu myös Siltalantien itäpuolelle.

Hakemus liitteineen on nähtävillä Kurikan kaupungin teknisellä osastolla osoitteessa Koulupolku 5 ajalla 21.6. – 2.8.2021.

Mahdolliset huomautukset hakemuksen johdosta tulee toimittaa kirjallisesti toimistoarkkitehdille osoitettuna viimeistään 2.8.2021 osoitteella: Kurikan kaupunki, Toimistoarkkitehti, PL 500, 61301 Kurikka.

Kurikassa 16. päivänä kesäkuuta 2021

Kurikan kaupungin ympäristötoimi