Siirry sisältöön

Kurikka on valittu kaksivuotisen esiopetuksen kokeilukunnaksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun. Kokeiluun tulevat kunnat on nyt valittu, ja Kurikan kaupunki on yksi kokeilukunnista. Kokeilu kohdistuu vuonna 2016 ja 2017 syntyneisiin lapsiin.

Kuntia, joissa järjestetään kaksivuotista esiopetusta elokuusta alkaen, on yhteensä 105. Näiden kuntien lisäksi on valittu kokeilukuntia, jotka eivät järjestä kaksivuotista esiopetusta, mutta toimivat verrokkikuntina.

Kokeiluun valittiin kokeilulain (1046/2020) mukaisesti satunnaisotannalla kuntia tai kunnista koostuvia alueita. Kokeilutoimipaikat sekä koe- ja verrokkiryhmän lapset päätetään myöhemmin alkuvuonna 2021.

Kurikan kaupunki tiedottaa asiasta lisää myöhemmin keväällä, kun tiedetään, mitkä ovat Kurikan kokeilutoimipaikat.

Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa, kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta, selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita, perheiden palveluvalintoja sekä saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Lisätietoja opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla
Koskenvalta Outi
varhaiskasvatuspäällikkö
outi.koskenvalta@kurikka.fi
050 595 0560
Mäkitie 54