Siirry sisältöön

Kurikan kaupunki kilpailuttaa ostopalvelulomitukset

Kurikan kaupunki hallinnoi vuoden 2022 alusta Etelä-Pohjanmaalle muodostettua lomituspalveluiden paikallisyksikköä. Kaupungin lomituspalvelut kattavat 1.1.2022 lähtien Alajärven, Alavuden, Kristiinankaupungin, Kauhajoen, Kauhavan, Kurikan, Lapuan, Seinäjoen ja Ähtärin kaupungit sekä Evijärven, Ilmajoen, Isojoen, Isonkyrön, Karijoen, Kuortaneen, Laihian, Lappajärven, Soinin, Teuvan ja Vimpelin kunnat. Tulevassa yksikössä on palveluksessa vakituisina maatalouslomittajina n. 300 työntekijää, jotka hoitavat valtaosan lomitustarpeesta. Tämän lisäksi on määräaikaisia lomittajia.

Kurikan kaupunki kilpailuttaa vuosille 2022–2023 hankittavat ostopalvelulomitukset. Hankinta sisältää optiomahdollisuuden vuosille 2024 ja 2025. Maatalouslomittajia haetaan paikallisyksikköön kuuluvien kuntien/kaupunkien alueelle. Maatalouslomituspalveluiden hankinnan arvioitu arvo ylittää EU-kynnysarvot, joten hankinta on kilpailutettava julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) mukaan. Tarve ostopalveluille johtuu maatalousyrittäjien äkillisistä lomituspyynnöistä sekä lomituspalveluiden lomittajien poissaoloista. Lisäksi ostopalveluina lomituspalveluita voidaan hankkia normaaleihin vuosiloma- tai sijaisapulomituksiin kuukausipalkkaisten lomittajien rinnalla. Tarvittaessa ostopalvelua käytetään myös tuettuun maksulliseen lomitukseen.

Hankinta on jaettu kahdeksaan eri osakokonaisuuteen tuotantoalojen mukaisesti ja kahteenkymmeneen alueeseen paikallisyksikön kuntien/kaupunkien mukaisesti. Tarjous voi koskea kaikkia tuotantoaloja tai yhtä tai useampaa osaa. Tarjous voi koskea jokaista paikallisyksikön kunnan/kaupungin aluetta tai yhtä tai useampaa aluetta. Kyseessä on puitejärjestely, ja kaikki vähimmäisvaatimukset täyttävät tarjoajat hyväksytään palveluntuottajiksi. Palveluntuottajat asetetaan hinnan perusteella etusijajärjestykseen. Tasatilanteissa hankintayksiköllä on oikeus valita vapaasti parhaaksi katsomansa puitejärjestelytoimittaja.

Tarjottava hinta ei saa ylittää hintakattoa, joka on 30,00 €/h, ja hinta ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa. Hyväksytyn tarjouksen tehneiden palveluntuottajien kanssa solmitaan ostopalvelusopimusluonnoksen mukainen sopimus lakisääteisten määräaikojen puitteissa.

Tarkemmat tiedot kilpailutuksesta ja tarjousten jättäminen

Tarjoukset on jätettävä 22.11.2021 klo 12.00 mennessä.

Kesti Piia
lomituspalvelupäällikkö
piia.kesti@kurikka.fi
044 550 2873
Kirkkotie 4, 61600 Jalasjärvi
Vuoto Jenni
hallinnon asiantuntija
jenni.vuoto@kurikka.fi
050 468 6945
Laurintie 21