Siirry sisältöön

Kurikan kaupungin nuorisotoimi hakee koulunuorisotyöntekijää

Kurikan kaupungin nuorisotoimi hakee koulunuorisotyöntekijää määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 31.7.2023-1.6.2024.

Koulunuorisotyön tavoitteena on nuorten hyvinvoinnin ja kasvun tukeminen sekä yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen koulunuorisotyön menetelmin Kurikassa. Koulunuorisotyöntekijä työskentelee osana koulun henkilökuntaa ja hän on päivittäin läsnä koulun arjessa oppilaille. Tehtäviin kuuluvat mm. ryhmäytykset, pienryhmätoiminta, teemalliset oppitunnit, syrjäytymisen ehkäisy, yksilökeskustelut ja ukrainalaisten nuorten integroitumisen tukeminen. Koulunuorisotyöntekijä on nuorten tavoitettavissa matalalla kynnyksellä välitunneilla, käytävillä ja muussa kouluympäristössä. Työn keskeisin kohderyhmä on yläkouluikäiset oppilaat, heidän huoltajat ja muut koululla toimivat yhteistyöverkostot.

Kelpoisuusvaatimukset: soveltuva ammatillinen (sosiaali-, terveys- tai nuorisoalan) perustutkinto tai korkeakoulututkinto (esim. sosionomi tai yhteisöpedagogi)

Arvostamme itsenäistä työotetta, organisointitaitoja, vastuullisuutta, hyviä sosiaalisia taitoja, palvelulähtöistä työskentelyotetta sekä kykyä työskennellä moniammatillisessa verkostossa. Aikaisempi kokemus nuorisotyöstä katsotaan eduksi.

Haku ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi (hakusana Kurikka). Liitteeksi ansioluettelo/CV. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat todistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.  Kirjalliset hakemukset liitteineen osoitettuna vapaa-aikatoimelle 31.5.2023 klo 12.00 mennessä osoitteella: Kurikan kaupunki, kirjaamo, PL 500, 61301 Kurikka. Hakemuksia ei palauteta.

Hae kuntarekryssä!

Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Tehtävässä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti. Työaika on yleistyöaika 38 tuntia 15 min viikossa. Työ on pääsääntöisesti päivätyötä, mutta sisältää ajoittain iltatyötä.

Tiedustelut:

Siltakorpi Annukka
Liikuntatoimen päällikkö
annukka.siltakorpi@kurikka.fi
0400 273 960
Keto Miska
Vapaa-aikakoordinaattori
miska.keto@kurikka.fi
050 339 0984