Siirry sisältöön

Kumpelinnevan turvetuotantoalueen ympäristölupa

ILMOITUS KUULUTUKSESTA
Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus
Hakija: Anssi Kiviniemi
Dnro: LSSAVI/11662/2020
Asia: Kumpelinnevan turvetuotantoalueen ympäristölupa, Seinäjoki ja Kurikka
Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito:
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antaa yllä mainitun asian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 8.10. – 15.11.2021 aluehallintovirastojen vesi- ja ympäristölupien tieto-palvelussa osoitteessa https://ylupa.avi.fi
Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.