Siirry sisältöön

Henkilötietolaki

Henkilötietolain 523/1999 mukaan henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat esim. nimi- ja osoitetiedot. Henkilötietoja voidaan kerätä ja tallettaa esim. kun rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä on asiallinen yhteys kuten asiakassuhde, palvelussuhde tai oppilassuhde, jonka rekisteröity voi oman asiointinsa perusteella tietää. Oikeus henkilötietojen käsittelyyn voi perustua myös laissa säädettyyn tehtävään tai käsittelystä on säädetty laissa.

Jokaisella on pyynnöstään yleensä oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu eri rekisterinpitäjien henkilörekistereihin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Pyyntö esitetään henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista.

Rekisterinpitäjän tulee laatia jokaisesta eri henkilörekisteristä henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste. 

Kurikan kaupungilla henkilötietoja kirjataan seuraaviin rekistereihin. Rekisterin nimi toimii linkkinä ko. rekisterin rekisteriselosteeseen.