Siirry sisältöön

Avustukset

Avustusten hakuaikojen alkamisesta ilmoitetaan tarkemmin paikallislehdissä ja kaupungin verkkosivuilla. Avustuksista jakavat kaupunginhallitus, vapaa-aikalautakunta ja elinvoimalautakunta.

Kaupunginhallituksen avustukset

Kaupunginhallituksen avustusten hakulomake

Kurikan kaupunginhallitus jakaa vuosittain avustuksia kurikkalaisille

 • yleishyödyllisille yhteisöille
 • rekisteröimättömille toimintaryhmille ja
 • yksityishenkilöille.

Avustus voi olla

 • taloudellista tukea
 • tai sen sijasta tai lisäksi esimerkiksi kannatusilmoituksen tai mainoksen osto
 • tai kaupungin laskuun tehtäviä kopiointeja tai postituksia.

Kaikki edellä mainitut katsotaan avustussäännön piiriin kuuluviksi avustuksiksi, ja ne tulee hakea avustusohjeen mukaisesti. Kaupunginhallituksen avustusten edellytyksenä on, että avustuskohteen toiminnan luonne ei ole sellainen, että asia kuuluisi kaupungin muun toimielimen toimialaan. Kaupungilla avustuksia myöntävät myös esimerkiksi vapaa-aika- ja elinvoimalautakunta.

Lisätietoja:

Kätevä Marjukka
vs. talousjohtaja
marjukka.kateva@kurikka.fi
044 550 2573

Vapaa-aikalautakunnan avustukset

Vapaa-aikalautakunta jakaa avustuksia seuraavasti:

 1. Yleisavustukset kulttuuriyhdistyksille
 2. Kohdeavustukset kulttuuriyhdistyksille, kulttuuritoimijoille ja taiteenharjoittajille
 3. Yleisavustukset liikuntayhdistyksille
 4. Kohdeavustukset liikuntayhdistyksille ja liikuntatoimijoille
 5. Yleisavustukset nuorisoyhdistyksille
 6. Kohdeavustukset nuorisoyhdistyksille, nuorisotoimijoille

Lisätietoja:

Silander Johanna
kirjastotoimenjohtaja, vapaa-aikatoimen päällikkö
johanna.silander@kurikka.fi
044 732 1102
Siltakorpi Annukka
vt. liikuntatoimen päällikkö
annukka.siltakorpi@kurikka.fi
0400 273 960
Hankaniemi Minna
nuorisotoimen päällikkö
minna.hankaniemi@kurikka.fi
050 545 1980

Yksityisen jateveden puhdistuksen ja johtamisen avustaminen