Siirry sisältöön

Julkinen kuulutus /Vaasan hallinto-oikeuden päätös, valitus ympäristölupa-asiassa/Haukinevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Kurikka ja Seinäjoki

Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 30.9.2021 nro 21/0044/1, valitus ympäristölupa-asiassa /
Haukinevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen,
Kurikka ja Seinäjoki.
Luvan hakija: Vapo Oy (nykyään Neova Oy)
Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito: Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 30.9. – 8.11.2021 Vaasan hallintooikeuden verkkosivuilla osoitteessa:
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html