Siirry sisältöön

Julkinen kuulutus; valtioneuvoston päätös vesienhoitosuunnitelmista vuosiksi 2022-2027

Valtioneuvosto on tehnyt 16.12.2021 päätöksen Vuoksen vesienhoitoalueen, Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen, Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesien-hoitoalueen, Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen, Kemijoen vesienhoitoalueen, Tornion-joen kansainvälisen vesienhoitoalueen ja Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen kansainvälisenvesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmista vuosiksi 2022–2027.

Kuulutuksen julkaisupäivä 21.12.2021

Tämä kuulutus on nähtävillä 21.12.2021–27.1.2022 elinkeino-, liikenne- jaympäristökeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/Kuulutukset (valitse alue). Kuulutettavat asiakirjat ovat esillä osoitteessa
www.ymparisto.fi/fi-FI/Vaikuta_vesiin/Vesienhoito

Tieto kuulutuksesta lähetetään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksentoimialueen kunnille julkaistavaksi niiden verkkosivuilla.

Muutoksenhaku ja valitusaika

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Muutoksenhakua koskevat ohjeet ovat valtioneuvoston päätöksenliitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 27.1.2022.