Siirry sisältöön

Julkinen kuulutus; Valtioneuvoston päätös päivitetystä Suomen merenhoitosuunnitelmasta


Valtioneuvosto on 16.12.2021 hyväksynyt päivitetyn Suomen merenhoitosuunnitelman.

Tämä kuulutus on nähtävillä 21.12.2021–27.1.2022 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset (valitse ELY-keskus). Kuulutettavat asiakirjat löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/vaikutavesiin/merenhoito.

Muutoksenhaku ja valitusaika

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. Muutoksenhakua koskevat ohjeet ovat valtioneuvoston päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 27.1.2022.

Lisätietoja:
Pekka Paavilainen Varsinais-Suomen ELY-keskus,
p. 0295 022 921,
pekka.paavilainen@ely-keskus.fi