Siirry sisältöön

Ilvesnevan turvetuotantoalueen päästötarkkailua koskeva suunnitelma

ILMOITUS KUULUTUKSESTA
Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus
Hakija: Apemet A-P. N. Ky
Dnro: LSSAVI/8666/2020
Asia: Ilvesnevan turvetuotantoalueen päästötarkkailua koskeva suunnitelma, Kurikka
Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito:
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antaa yllä mainitun asian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 7.10. – 15.11.2021 aluehallintovirastojen vesi- ja ympäristölupien tieto-palvelussa osoitteessa https://ylupa.avi.fi Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.