Siirry sisältöön

Ilvesnevan turvetuotantoalueen (Kurikka) kalataloudellisen tarkkailuohjelman hyväksyminen

PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ: 3.6.2021
PÄÄTÖKSEN ANTAJA: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HAKIJA: Tmi Kairatuuli tarkkailuvelvollisen puolesta
ASIA: Ilvesnevan turvetuotantoalueen (Kurikka) kalataloudellisen tarkkailuohjelman
hyväksyminen
PÄÄTÖKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ:
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hyväksyy Tmi
Kairatuulen esityksen Ilvesnevan turvetuotantoalueen kalataloudelliseksi
tarkkailuohjelmaksi muutoksin ja tarkennuksin.
NÄHTÄVÄNÄPITO:
Päätös oikaisuvaatimusohjeineen on nähtävänä 10.6.–12.7.2021 Kurikan
kaupungin ilmoitustaululla. Lisäksi päätös oikaisuvaatimusohjeineen on
nähtävänä ELY-keskuksen verkkosivulla: www.ely-keskus.fi -> Varsinais-
Suomi -> Ajankohtaista -> Kuulutukset.
Tämä kuulutus on julkaistu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen verkkosivulla
3.6.2021. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä
kyseisestä julkaisemisajankohdasta.
MUUTOKSENHAKU:
Päätökseen voi hakea oikaisua Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviranomaiselta.
Määräaika oikaisuvaatimuksen jättämiseksi päättyy 12.7.2021 klo 16.15.
LISÄTIETOJA ANTAA: Kalastusbiologi Mika Sivil, puh. 0295 023 045 tai mika.sivil@ely-keskus.fi