Siirry sisältöön

Ilmoitus ympäristövaikutusten arviointiohjelman kuulutuksesta, Myyräkankaan tuulivoimahanke

ILMOITUS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMAN KUULUTUKSESTA
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaisesti ABO Wind Oy:n Pirkanmaan maakunnassa Kihniön ja Virtain kunnan alueille suunniteltavasta Myyränkankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma) vireilläolosta hankkeen vaikutusalueella.


Kuulutus julkaistaan Pirkanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/kuulutukset
(Valitse: ELY-keskus: Pirkanmaa). Ilmoitus kuulutuksesta julkaistaan hankkeen todennäköisen vaikutusalueen kuntien sähköisillä ilmoitustauluilla.


Kuulutus ja arviointiohjelma ovat nähtävillä 23.6. -22.8.2022 Pirkanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla (verkko-osoite edellä) ja ympäristöhallinnon verkkosivuilla www.ymparisto.fi/myyrankankaantuulivoimahankeYVA


Arviointiohjelmasta on paperinen versio tutustumista varten seuraavissa toimipaikoissa aukioloaikojen mukaan:
• Pirkanmaan ELY-keskus, Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
• Kihniön kunnan kirjasto, Kihniöntie 44, Kihniö
• Virtain kaupungin kirjasto, Mäkitie 2, Virrat.


Hanke ja arvioitavat vaihtoehdot:
Suunniteltava hanke sijaitsee 4 km Kihniön keskustasta lounaaseen ja 20 km Virtain keskustasta länteen. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho noin 7–10 MW.
Vaihtoehdoissa 1 alueelle rakennetaan 29 tuulivoimalaa, vaihtoehdossa 2 Kihniön alueelle 21 tuulivoimalaa ja vaihtoehdossa 3 Virtain kaupungin alueelle 8 tuulivoimalaa. Vaihtoehdossa 0 hanketta ei toteuteta. Sähkönsiirrolle on kaksi vaihtoehtoa, joiden linjaukset tarkentuvat YVA-menettelyn edetessä.


Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta ja kaavoituksesta järjestetään kaikille avoimet
yleisötilaisuudet tiistaina 28.6.2022 klo 17.00–19.00 Puumilassa, osoite Kuruntie 1–3, Kihniö ja keskiviikkona 29.6.2022 klo 17.00–19.00 Virtain yhtenäiskoululla, osoite Rantatie 4, Virrat.
Pirkanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue toimii hankkeen YVA-menettelyn yhteysviranomaisena. YVA-ohjelmasta voi esittää kirjallisia mielipiteitä 22.8.2022 mennessä osoitteella kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 Tampere.


Tampereella 23.6.2022
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus