Siirry sisältöön

Ilmoitus ympäristövaikutusten arviointiohjelman kuulutuksesta, Lylyharjun tuulivoima -hanke

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVA) mukaisesti Ilmatar Lylyharju Oy:n Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa Kihniön, Parkanon ja Kurikan kuntien alueille suunniteltavasta Lylyharjun tuulivoima -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman vireilläolosta hankkeen vaikutusalueella.
Kuulutus julkaistaan osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset
(valitse: ELY-keskus: Pirkanmaa). Ilmoitus kuulutuksesta julkaistaan vaikutusalueen kuntien sähköisillä ilmoitustauluilla.
Arviointiohjelma ja kuulutus ovat yleisön nähtävillä 17.6.–13.8.2021 ympäristöhallinnon
verkkosivuilla www.ymparisto.fi/LylyharjuntuulivoimahankeYVA
Painettu raportti on nähtävillä sijaintikuntien ja vaikutusalueen kuntien kunnanvirastoissa/ kaupungintalolla
Kihniö, Kihniöntie 46
Parkano, Parkanontie 37
Kurikka, Laurintie 21
Karvia, Kylä-Karviantie 17
Seinäjoki, Kirkkokatu 6
Virrat, Virtaintie 26
sekä Pirkanmaan ELY-keskus, Attilan aulapalvelu, Yliopistonkatu 38, Tampere.
Arviointiohjelmaraportti on lisäksi luettavissa kuulutusaikana kuntien pääkirjastoissa (kuntien mahdollisen kesäsulkuajan vain kirjastoissa).
Arvioitavat hankkeet ja sijainti
Suunniteltava hanke sijaitsee Kihniön kuntakeskustasta 10 km luoteeseen, Parkanon kaupungin keskustasta 24 km pohjoiseen ja Kurikan kaupungissa Jalasjärven kirkonkylästä 22 kilometriä kaakkoon Pohjanmaan junaradan itäpuolella.
Suunniteltavien tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 290 metriä. Vaihtoehdoissa 1 ja 2 hankealueelle suunnitellaan enintään 16 tai 14 tuulivoimalaa. Tuulivoimahankkeen sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleilla ja sähkönsiirtoon alueelta on kaksi voimajohtolinjauksen vaihtoehtoa. Vaihtoehdossa 0 hanketta ei toteuteta. Arviointiohjelmasta järjestetään yleisötilaisuus verkkotilaisuutena tiistaina 22.6.2021 klo 17–19. Linkki ja ohjeet yleisötilaisuuteen liittymiseen ovat hankkeen YVA-sivulla (verkkoosoite edellä).
Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta voi esittää kirjallisia mielipiteitä 13.8.2021 mennessä osoitteella kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 TAMPERE.
Tampereella 17.6.2021 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus