Siirry sisältöön

Ilmoitus ympäristönsuojelulain mukaisesta päätöksestä, Maikau Oy

Hakija: Maikau Oy

Dnro: LSSAVI/6840/2019

Päätösnro: 169/2020

Asia: Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotantotoiminta ja sen laajentaminen,
Kurikka

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito:
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 28.7. – 3.9.2020 osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.