Siirry sisältöön

Ilmoitus, Tuuramäen tuuli- ja aurinkovoimahankeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma

ILMOITUS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMAN KUULUTUKSESTA


Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

ilmoittaa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaisesti Ilmatar Virrat Oy:n Pirkanmaan maakunnassa Virroille suunniteltavasta Tuuramäen tuuli- ja aurinkovoimahankeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma) vireilläolosta hankkeen vaikutusalueella.


Kuulutus julkaistaan Pirkanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla www.elykeskus.
fi/kuulutukset/pirkanmaa
.

Ilmoitus kuulutuksesta julkaistaan hankkeen todennäköisen vaikutusalueen kuntien sähköisillä ilmoitustauluilla.


Kuulutus ja arviointiohjelma ovat nähtävillä 15.5.2023 – 30.6.2023

Pirkanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla (verkko-osoite edellä) ja ympäristöhallinnon verkkosivuilla www.ymparisto.fi/TuuramaentuulijaaurinkovoimahankeYVA.


Arviointiohjelmasta on painettu versio toimipaikoissa aukioloaikojen mukaan:


 Pirkanmaan ELY-keskus, Yliopistonkatu 38 (Attila), Tampere
 Virtain kaupungintalo, Virtaintie 26, Virrat
 Seinäjoen kaupungintalo, Kirkkokatu 6, Seinäjoki
 Alavuden kaupunginvirasto, Torikatu 4, Alavus
 Parkanon kaupungintalo, Parkanontie 37, Parkano
 Kurikan kaupungintalo, Laurintie 21, Kurikka
 Kihniön kunnanvirasto, Kihniöntie 46, Kihniö


Hanke ja arvioitavat vaihtoehdot


Tuuramäen tuuli- ja aurinkovoimahankkeen kokonaispinta-ala on noin 2 850 hehtaaria. Hankealueelle suunnitellaan enintään 18 tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 320 metriä. Vaihtoehdossa 0 hanketta ei toteuteta. Vaihtoehdossa 1 hankealueelle rakennetaan enintään 18 tuulivoimalaa ja kaksi yhteensä 150 ha aurinkovoima-aluetta.


Vaihtoehdossa 2 rakennetaan enintään 14 tuulivoimalaa ja yksi 84 ha aurinkovoima-alue.
Arviointiohjelmasta järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus

torstaina 15.6. klo 17-19 Kurjenkylän kylätalolla osoitteessa Kurjenkyläntie 232, 34770 Kurjenkylä, Virrat.


Pirkanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue toimii hankkeen YVA-menettelyn yhteysviranomaisena. YVA-ohjelmasta voi esittää kirjallisia mielipiteitä 30.6.2023 mennessä osoitteella kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 Tampere.


Tampereella 15.5.2023
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus