Siirry sisältöön

Ilmoitus talletuspäätöksen nähtäville asettamisesta

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tallettanut Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirastoon lunastustoimituksen nro 2020-633785 nojalla Kurikan kaupungissa sijaitsevan tilan Jyllinkoski 301-408-18-4 lukuun 1 500 €. Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintoviraston päätös tallettamisesta on nähtävillä 4.10.2021 – 10.11.2021 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/kuulutukset  > valitse aluevalinnasta Etelä-Pohjanmaa.

Ilmoitus on julkaistu myös Kurikan kaupungin verkkosivuilla osoitteessa https://www.kurikka.fi > kuulutukset. Lisäksi asiasta ilmoitetaan sanomalehdessä Kurikka- lehti. Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa ylitarkastaja Annika Ahlskog, puh. 0295 018 450 (vaihde), annika.ahlskog@avi.fi Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirastosta.

Tämä ilmoitus on julkaistu ELY-keskuksen verkkosivuilla 4.10.2021. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.

ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO,- LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS