Siirry sisältöön

Ilmoitus kuulutuksesta, Ympäristösuojelulain mukainen lupahakemus: Metsänevan turvetuotantoalue, Kurikka


Hakija Koneyhtymä Keke Ay

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 22.9.–29.10.2021 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.