Siirry sisältöön

Ilmoitus kuulutuksesta, Ympäristösuojelulain mukainen lupahakemus, Alhofarmi Oy

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi jul-kisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 18.8. – 24.9.2021 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa.