Siirry sisältöön

Ilmoitus kuulutuksesta; Ruohoinenmäen tuulivoimahanke, Kurikka

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 23.11.2022
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) 13 §:n mukaisen
päätöksen arviointimenettelyn soveltamisesta, Ruohoinenmäen tuulivoimahanke,
Kurikka.
Kuulutuksen ja päätöksen nähtävillä olo
Kuulutus on nähtävillä 23.11. – 23.12.2022 välisen ajan Etelä-Pohjanmaan ELYkeskuksen
verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/etela-pohjanmaa.
Päätös on nähtävillä ympäristöhallinnon verkkopalvelussa
www.ymparisto.fi/yva-paatokset/etelapohjanmaa.
Lisätietoja
Ylitarkastaja Elina Venetjoki, puh. 0295 016 403
sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi