Siirry sisältöön

Ilmoitus kuulutuksesta / Harjannevan tuulivoimapuisto, Kauhajoki ja Kurikka

Ilmatar Kauhajoki Oy on toimittanut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) hanketta Kauhajoen ja Kurikan Harjannevan tuulivoimapuisto koskevan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) annetun lain mukaisen arviointiselostuksen sekä luonnonsuojelulain 35 §:n mukaisen Natura-arvioinnin. Arviointiselostus on hankkeesta vastaavan laatima esitys hankkeesta ja sen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Natura-arvioinneissa tarkastellaan hankkeen vaikutuksia Iso-Koihnannevan (FI0800034, SAC/SPA) ja Mustasaarennevan (FI0800010, SAC) Natura 2000 -alueisiin.

Hankkeessa Ilmatar Kauhajoki Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Etelä-Pohjanmaalle Kauhajoen ja Kurikan kaupunkien eteläosaan Nummijärven ja Ikkeläjärven väliselle alueelle. Hankealueelta on etäisyyttä Kurikan ja Kauhajoen keskustoihin yli 20 km. Hankealueelle suunnitellaan enintään 13 tuulivoimalaa. Hankealueen pinta-ala on noin 2 500 ha. YVA-menettelyssä arvioitavat sähkönsiirtovaihtoehdot sijoittuvat Kauhajoen, Kurikan ja Parkanon kaupunkien alueille.

Arviointiselostuksen, Natura-arviointien ja kuulutuksen nähtävilläpito

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut arviointiselostuksen, kuulutuksen ja Natura-arvioinnin tiedoksi julkisella kuulutuksella. Asiakirjat ovat nähtävillä 1.11. – 29.12.2023:

Arviointiselostuksen, kuulutuksen ja Natura-arviointien paperiversiot ovat nähtävillä:

  • Kauhajoen kaupunki, Hallintoaukio, 61800 Kauhajoki
  • Kurikan kaupungin Jalasjärven asiointipiste, Keskustie 24, 61600 Jalasjärvi
  • Parkanon kaupunki, Parkanontie 37, 39700 Parkano

ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS