Siirry sisältöön

Erityisluokanopetuksen tuntiopettajan tehtävä uudelleen haettavana

Kurikan kaupungin sivistystoimessa on uudelleen haettavana 8.6.2023 klo 12.00 mennessä

erityisluokanopetuksen tuntiopettajan tehtävä ajalle 1.8.2023-31.7.2024. Sijoituspaikka on Jalasjärven yläasteen ja Kirkonkylän koulun 5-9 lk pienluokka.

Jalasjärven yläasteella on luokilla 7-9 n. 267 oppilasta, 12 yleisopetuksen luokkaa ja 4 pienryhmää. Uusi koulurakennus valmistuu syksyksi 2023. Tarjolla on työtehtävä, jossa pääset antamaan yksilöllisesti ja joustavasti tukea sekä alakoulun että yläkoulun oppilaille. Keskeistä työssä on oppilaiden vahvuuksien löytäminen ja positiivinen työote haastavissakin tilanteissa.

Kirkonkylän koulussa on luokilla 1-6 n. 249 oppilasta, 13 yleisopetuksen luokkaa ja 6 pienryhmää.

Etsimme osaavaan ja kehittämismyönteiseen joukkoomme erityisopetuksen ammattilaisia. Erityisluokanopettajilla on käytössään tarvittaviin opetusmateriaaleihin ja oppimisen apuvälineisiin kohdennettua rahaa. Erityisluokanopettajien työn tukena kunnassa toimii erityisopetuksen rehtori, joka vastaa oppimisen tuen järjestämisestä ja kehittämisestä, sekä pyrkii omalta osaltaan lisäämään kunnassa toimivien erityisluokanopettajien välistä yhteistyötä.

Arvostamme Nepsy-osaamista, ymmärrystä pedagogisista asiakirjoista ja erilaisista tukikeinoista tuen eri vaiheissa, hyviä yhteistyötaitoja, oppilaslähtöisyyttä ja arvostavan kohtaamisen taitoja sekä joustavuutta muokata ja kehittää toimintaa tilanteiden mukaan.

Tehtäviä aiemmin hakeneet otetaan huomioon. Pätevien hakijoiden puuttuessa otamme huomioon myös muut hakijat. Tehtävä voidaan täyttää myös jo ennen hakuajan päättymistä.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset skannattuna. Alkuperäiset todistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Kelpoisuus tulee ilmoittaa selkeästi myös vapaamuotoisessa hakemuksessa. Hakea voi myös kirjallisesti, jolloin hakemukset liitteineen lähetetään osoitteeseen Kurikan kaupunki, opetustoimi, PL 500, 61301 Kurikka. Hakemuksia ei palauteta.

Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika. Valitun tulee esittää lain (504/2002) edellyttämä rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluttua vaalipäätöksen tiedoksisaannista.

Tiedustelut: Jalasjärven yläaste/ rehtori Sirkku Järvinen, puh. 040 573 7827, Kirkonkylän koulu/ rehtori Juha Yli-Hynnilä, puh. 044 702 2494 tai erityisopetuksen rehtori Maarit Hietaharju-Nisonen, puh. 050 444 0805.